Energopoint spol. s.r.o.

Opravy a údržba vysokonapěťových transformátorů

Vážení zákazníci,

dovolím nás v krátkosti představit. Společnost byla založena v roce 1997 se záměrem, rozšířit služby v oboru externích oprav transformátorů. Naší snahou je provádět nenáročné opravy transformátorů přímo na pozicích nebo v areálech provozovatelů a tím ekonomicky zefektivnit a zkrátit nutné vlastní odstavení VN zařízení. Složitější opravy provádíme v naší provozovně v Rosicích a po dobu opravy poskytujeme zapůjčení náhradního transformátoru. Záměr se nám daří naplňovat o čem svědčí stovky spokojených zákazníků a to nás zavazuje neustále zkvalitňovat naše služby a maximálně se přizpůsobit požadavkům provozovatelů. Během existence společnosti jsme postupně rozšířili činnost na dodávky nových transformátorů a celkové rekonstrukce trafostanic, revizní činnost a výkup starých a nefunkčních transformátorů.

Těšíme se na spolupráci.

Petr Křivánek – jednatel

Předmět podnikání společnosti

  • Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
  • Opravy a údržba vysokonapěťových transformátorů
  • Obchodní a zprostředkovatelská činnost