Opravy transformátorů

Repase, opravy a revize olejových transformátorů

 • Demontáž transformátoru z pozice
 • Převoz transformátoru k opravě
 • Měření a diagnostika trafa
 • Odpuštění oleje
 • Povolení dělící roviny a vytažení transformátoru z nádoby
 • Revize aktivní části transformátoru, to znamená: doklínování a dotažení vinutí, kontrola funkčnosti a kontaktů přepínače odboček, případná oprava poškozených izolací, kontrola stažení magnetického obvodu
 • Přetěsnění průchodek 22 kV a 0,4 kV
 • Nalepení nového těsnění pod víko transformátoru a uložení aktivní části do nádoby
 • Přetěsnění kulového kohoutu a šroubení mezi nádobou a konzervátorem
 • Přetěsnění všech zbývajících demontovatelných částí
 • Přetěsnění a revize Bucholtzova relé kontrola funkce výstraha a vypnutí
 • Výměna silikagelové náplně vysoušeče
 • Doplnění oleje na stanovenou mez
 • Zpětné připojení a uvedení do provozu
 • Vyhotovení zprávy o revizi transformátoru a předání díla

Repase, opravy a revize suchých transformátorů

 • Po vypnutí transformátoru a zajištění pracoviště se provede odpojení přípojnic ze strany VN a NN
 • Změření izolačních stavů vinutí transformátoru
 • Očištění transformátoru a odsátí prachu
 • Revize aktivní části transformátoru, to znamená: dotažení vinutí, kontrola šroubových spojů kontaktů přepínače odboček, kontrola stažení magnetického obvodu změření izolačních stavů stahovacích svorníků a magnetického obvodu
 • Vyhotovení zprávy o seřízení transformátoru a předání díla

Kontroly a údržba výkonových přepínaču odboček a celé regulace

 • Odpojení transformátoru od sítě a zajištění pracoviště
 • Vypuštění olejové náplně nádoby přepínače a demontáž přívodního potrubí a horního deklu
 • Demontáž vložky přepínače a její vytažení mimo transformátor
 • Demontáž všech odporových článků
 • Kompletní vyčištění přepínače, odporů, a vnitřku
  válce přepínače od usazenin a napáleného oleje
 • Kontrola všech kontaktů
 • Zpětná montáž odporů a přepínače do transformátoru
 • Vyčištění a promazání pohonu
 • Odzkoušení mechanického chodu přepínače
 • Naplnění přepínače novým olejem a jeho odvzdušnění
 • Předání transformátoru provozovateli