master masterpiece of the watch has cheap fendi 34316 fashion scarf.offer all kinds of high quality Fruit lab 6000 which you need.

Obchodní a montážní činnost | Energopoint
who sells the best elektronická cigareta pera velkoobchod creators contain unusual vision and moreover affluent mind.

Obchodní a montážní činnost

Zajišťujeme následující služby

  • Filtraci transformátorových olejů zařízením Micafill
  • Regeneraci transformátorových olejů
  • Chromatografické a laboratorní rozbory transformátorových olejů
  • Spolupracujeme se společností Eldiag Praha v oblasti diagnostiky transformátorů a transformátorových olejů
Dodáme nový nebo repasovaný transformátor jakéhokoliv výkonu dle technických a finančních požadavků zákazníka včetně montáže na pozici a provedeme úpravu stávajících sběren a přívodních kabelů.
Vykupujeme použité funkční a nefunkční transformátory zpracujeme podrobnou kalkulaci na výkupní cenu s ohledem na stáří a technický stav zařízení.
Zrekonstruujeme stávající venkovní trafostanici včetně provedení antikorozních nátěrů.

 

Dodáme nový nebo opravíme stávající rozvaděč na sloupových trafostanicích vyměníme nebo posílíme svodové kabely z transformátoru do RS.
Zrevidujeme stávající VN zařízení, nebo provedeme výchozí revizi nového elektrozařízení VN.
Zpracujeme zdarma cenový návrh na námi prováděnou činnost včetně technického řešení dané opravy nebo jiné situace.