ŽĎAS, a.s.

  • Údržba a opravy 52 ks transformátorů VN 800 -1250 kVA v areálu společnosti
  • Každoroční revize regulací pecních transformátorů včetně oprav voličů ..atd
  • Revize 2 ks transformátorů 25 MVA a tlumivek
  • Výměna zastaralých tr za nové nebo repasovné